Integritetspolicy

Uppdaterades senast 2023-01-22

Denna integritets- och sekretesspolicy gäller för att använda webbtjänsten Smsit. Genom att använda Smsit godkänner och accepterar du att Smsit behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Smsit värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta och radera ditt konto på Smsit. Du avslutar ditt konto genom att logga in och välja "Radera konto" under inställningar. Smsit raderar då alla uppgifter knutna till ditt konto omedelbart, med undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt efter några månader.

Vilka personuppgifter behandlar Smsit?

Smsit sparar och behandlar huvudsakligen de uppgifter som du själv aktivt anger när du skapar ett konto och använder tjänsten, som till exempel e-postadress. Om du skickar ett sms till Smsit sparas och behandlas innehållet i sms:et och vilket nummer det skickades från tillfälligt. När du besöker Smsit samlas vissa uppgifter automatiskt in, så som IP-adress och vilken webbläsare du använder.

Smsit behandlar också viss information genom egna och tredjepartscookies. Läs mer under rubriken cookies.

Hur länge sparar Smsit dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge du har kvar ditt konto på Smsit. Om du väljer att avsluta ditt konto raderas alla uppgifter knutet till ditt konto omedelbart, med undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt efter några månader. Tillfälliga uppgifter som till exempel från inkommande sms gallras regelbundet.

Smsit kan komma att spara personuppgifter längre vid misstanke om brott, om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Smsit:s rättsliga intressen.

Varför behöver Smsit dina uppgifter?

Smsit samlar huvudsakligen bara in uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och vara användbar. Vissa uppgifter kan komma att utgöra analysunderlag för att förbättra tjänsten.

Vilka delar Smsit dina uppgifter med?

Smsit kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att överföras till externa leverantörer som sköter till exempel e-posthantering, serverdrift, sms-utskick och analys. Dessa leverantörer och personuppgiftsbiträden har endast rätt att hantera dina uppgifter för Smsits ändamål och får inte göra något annat med dem. Smsit vidtar rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid delning till utvalda tredje parter. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter komma att delas med myndigheter.

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/ESS, men kan komma att överföras till tjänsteleverantörer utanför. Smsit använder endast leverantörer utanför EU/ESS som är ansluta till Privacy Shield eller på annat sätt avtalat om att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Cookies

Smsit använder sessionscookies, som är en liten informationsfil som sparas av din webbläsare på din enhet. Dessa används för att kunna verifiera vem det är som är inloggad. Stänger du av cookies kommer du inte att kunna logga in på ditt konto och således inte använda Smsit. Smsit kan också använda vanliga cookies som sparas under en längre på din enhet om du väljer alternativet att din inloggning ska kommas ihåg.

När du loggar ut försvinner alla sessionscookies från din dator. Har du valt alternativet att din inloggning ska kommas ihåg sparas cookies upp till tre månader efter ditt senaste besök innan de raderas.

Vill du inte acceptera cookies från Smsit ställer du in det i din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpdokumentation för mer information.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning bland annat rätt att erhålla registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att bli raderad. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se dataskyddsförordningen.

Säkerhet

Smsit arbetar aktivt för att dina lagrade personuppgifter ska vara så säkra som möjligt och vara skyddade mot otillbörlig åtkomst.

Ändringar av policyn

Smsit förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Väsentliga ändringar meddelas till din angivna e-postadress. Mindre justeringar och ändringar kan komma att göras löpande och det är upp till dig att regelbundet läsa igenom policyn. Om du inte accepterar policyn kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta och radera ditt konto på Smsit.

Personuppgiftsansvarig

Dynamic Visions är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på Smsit och att de behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är personuppgiftsansvarig för andras personuppgifter du lägger upp på Smsit och du ansvarar för att du har tillåtelse att göra detta. Om du till exempel lägger upp kontakter att skicka uppdrag till, måste du ha kontakternas medgivande. Smsit behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Har du frågor angående Smsit:s hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Smsit.